Startsida

VÅR MOTTAGNING

Välkommen till  Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi och Uppsala Hypnos & Psykoterapi. Kanske söker du en psykolog i Stockholm och i Vasastan? Eller så kanske du arbetar i Stockholm och att det passar att gå i psykoterapi hos en psykoterapeut eller psykolog i Vasastan

Vår mottagning - Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi - med legitimerade psykoterapeuter och psykologer, ligger i Vasastan, på Rörstrandsgatan, cirka 7 minuters promenad från S:t Eriksplans tunnelbanestation.

Vi finns i Stockholm i Vasastan och i Uppsala.  Vid vår psykologmottagning finns legitimerade psykologer i Vasastan och legitimerade psykoterapeuter som har lång erfarenhet av arbete med olika former av psykoterapi och psykologisk behandling - som  t ex individuell psykoterapi,  parterapi, familjeterapi. Vi har omfattande erfarenhet av många former av psykisk och känslomässig ohälsa som t ex ångest, depressiva känslor, depression, olika former av trauman (post-traumatisk-stress, PTSD), relationssvårigheter och kriser.    Läs mer 
PSYKOLOG

Psykolog går igenom 5-årig grundutbildning, den s k psykologutbildningen, vid universitet/högskola. Slutförd psykologutbildning leder till psykologexamen. Efter psykologexamen deltar en psykolog i 1 års praktiskt psykologarbete - s k PTP. Psykologpraktiken genomförs under handledning av erfaren psykolog. När psykologpraktiken är slutförd kan psykolog ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. När psykolog blivit godkänd av Socialstyrelsen får psykologen legitimation - och psykologen blir därmed s k legitimerad psykolog. Titeln psykolog är skyddad; Enbart personer som genomgått hela utbildningen och har fått sin legitimation har rätten att titulera sig legitimerad psykolog. Läs mer.


PSYKOTERAPEUT

Legitimerad psykoterapeut har gått igenom en 3-årig påbyggnadsutbildning till psykoterapeut. Detta sker efter fullgjord grundutbildning i ett människovårdande yrke. När grundutbildningen slutförts (t ex till leg psykolog, socionom, leg sjuksköterska) och följts av 2 års arbete med psykoterapi i ganska stor omfattning kan hen söka påbyggnadsutbildning i psykoterapi (s k ¨Steg-II¨). Under dessa 2 år sker arbetet under handledning av utbildad handledare i psykoterapi. 

Läs mer


KÄNSLOMÄSSIG OHÄLSA

Känslomässig ohälsa, psykiska besvär eller s k psykisk ohälsa, är mycket utbrett och vanligt förekommande. Den större delen av västvärldens människor har själva haft eller har någon vän, arbetskamrat eller anhörig som har eller som någon gång haft en form av psykisk och känslomässig ohälsa. Man uppskattar att närmare hälften av befolkningen i västvärlden någon gång under sin livstid råkar in i en så allvarlig och djup kris eller depression, ångesttillstånd eller stressituation, att de behöver söka kvalificerad, välutbildad, psykoterapeutisk hjälp - exempelvis av leg psykolog eller leg psykoterapeut. Läs mer


PSYKOTERAPEUTISKA BEHANDLINGSFORMER

Behandlingsformer handlar övergripande om psykoterapins former och vad psykoterapi är. Det finns en mångfald olika former av psykoterapi och psykologisk behandling, en stor variation av psykoterapeutiska metoder och tekniker. Sådana beskrivningar av psykoterapins behandlingsformer kan indelas på en rad olika sätt. 

Ett sätt är att beskriva olika former av psykologisk behandling och psykoterapi utgår från den ¨enhet¨ som man arbetar med i den psykoterapeutiska behandlingen: t ex individuell psykoterapi,   familjeterapiparpsykoterapi eller gruppsykoterapi.

Läs mer

© IfKP 2019        InstitUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI         RÖRSTRANDSGATAN 50            113 40  STOCKHOLM         08 - 30 43 35