Legitimerad psykolog/Legitimerad  psykoterapeut

Legitimerad psykolog kan efter att ha arbetat minst 3 år med psykologisk behandling söka till en 3-årig påbyggnadsutbildning i psykoterapi. Under dessa 3 år och under den följande utbildningsperioden arbetar den legitimerade psykologen under handledning av en erfaren legitimerad psykoterapeut som dessutom är utbildad handledare. Psykologutbildningen omfattar numera en  ¨grundläggande utbildning i psykoterapi¨ (tidigare benämnd steg-I-utbildning). Denna grundläggande utbildningsnivå är en förutsättning för vidare utbildning till psykoterapeut. När legitimerad psykolog slutfört den 3-åriga påbyggnadsutbildning i psykoterapi kan legitimerad psykolog erhålla sin legitimation av Socialstyrelsen - och hen har då rätt att använda sig av titlen legitimerad psykoterapeut. Titeln legitimerad psykoterapeut är liksom titeln legitimerad psykolog en skyddad yrkestitel.

Även yrkesgrupper som t ex socionom och leg sjuksköterska, kan vidareutbilda sig till legitimerad psykoterapeut genom att först genomgå en grundläggande psykoterapiutbildning (steg-I). Efter grundläggande psykoterapiutbildning fortsätter man sin utbildning på motsvarande sätt med 3 års arbete med psykoterapeutiska arbetsuppgifter - och därefter får man ansöka till den 3-åriga psykoterapeututbildningen. Läs mer om psykoterapeuter

© IfKP 2019        InstitUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI         RÖRSTRANDSGATAN 50            113 40  STOCKHOLM         08 - 30 43 35