Sven-Erik Levin

Legitimerad Psykolog/Legitimerad Psykoterapeut/Specialist i Klinisk Psykologi


VERKSAMHET I STOCKHOLM - VASASTAN

INSTITUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI

Rörstrandsgatan 50

113 40 STOCKHOLM

08 - 30 43 35

Mail till Sven-Erik/IfKP/Stockholm


VERKSAMHET I UPPSALA

UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI

Studentstaden 31

752 43 UPPSALA

018 - 55 63 20

Mail till UHP/Uppsala

© IfKP 2019        InstitUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI         RÖRSTRANDSGATAN 50            113 40  STOCKHOLM         08 - 30 43 35